TINSELS


The Tales of Manor, Lutheran Cellar, Sevnica
October 22, 2022Choral concert as part of the Sacred music cycle
Ljubljana, Ursuline Church of the Holy Trinity
December 18, 2019Re-renaissance Choral Concert
Kranj, Pavšlar House
June 16, 2018Sicilian tour, concert at Capella Palatina, Palermo
October 29, 2016The Rituals, the Atrium of Pavšlar House, Kranj
June 26 2016Renaissance stunts, the Atrium of ZRC SAZU, Ljubljana
September 22 2015


 Vitja Avsec and De profundis chamber choir, Kranj

For Slovenes I a poet's wreath devise

INVITATION

De profundis chamber choir is inviting you to the evening of vocal music and poems, the evening of exploring ways of coexistence, the evening of faith in life, in humanity.

T H E   L O N G I N G

Thursday, December 22 at 20h
Cultural center Primskovo


No admissionPAST EVENTS


The Tales of Manor

Saturday, October 22 at 19h in the Lutheran Cellar, Sevnica.

Sunday, October 23 at 18h in Radovljica manor

Monday, October 24 at 19:30 in Škrlovec tower, Kranj


 


 

Christmas mass and a short concert of Slovenian Christmas folk songs!

The Church of st. Jacob, Ljubljana
January 9 2022 at 18:30

The Church of st. Sixt, Predoslje

December 26 2021 at 18h

De profundis chamber choir Kranj
Gašper Jereb, organ
Branka Potočnik Krajnik, conductress

Liturgical singing
Jacobus Handl - Gallus
MISSA SUPER UN GAY BERGIR
Kyrie
Gloria in excelsis Deo
Sanctus
Agnus Dei
ALLELUIA (from the Christmas motet Domini pudici pectoris)
Hugolin Sattner - Noč božična
Matija Tomc - Psalm 97
Anton Hlond - Podati hočem ti srce
Mirko Rener - Božična noč
Anton Slomšek / Anton Belar: Glej zvezdice božje

Slovenian folk Christmas songs
Ubald Vrabec - Svet' Jožef in Marija - Jožef, prileten mož - Nikar ne dremajte
Danilo Fajgelj - O, dete ljubljeno - Zveseli se žalostna zemlja
Maksimiljan Feguš - Eno je dete rojeno - Kako more to biti
Damijan Močnik - Gor' gore se prebudite