I seek you, wisdom!

Cultural center Primskovo, Kranj
31 January 2014